Výroba a montáž plechů pro rovné částí střechy a pro fasádní prvky

  • atiky a různé nadezdívky, např. protipožární zídky
  • římsy
  • parapety
  • okapnice pro balkóny

parapet atiky Pánská Fasáda, funky