Výroba i montáž          

Brno 

  • Předejděte problémům se sněhem a nechte si odborně namontovat sněhové zábrany.

  • Sněhových zábran je více druhů (háky, mříže, tyče, kůly, speciální tašky se zábranou atd...)

  • Pro různé krytiny různé druhy zábran.

  • Namontovat zábrany pouze v prvních dvou řadách na střeše rozhodně nestačí. V čase oblevy se celá masa ze střechy uvolní najednou.

  • Zábrany je třeba umístit celoplošně - systémově. Celý systém zábran je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek.

  • Zábrany sami vyrábíme a proto máme příznivé ceny.         vodárny detail

  • Všechny spoje jsou svařované a mají vysokou pevnost a odolnost!